Impressum

Provider: Slotenmaker

Adres: Keucheniusstraat Tweede 12
1061 VP Amsterdam

Verantwoordelijk voor de inhoud: Edmund Hermann

Eigenaar: Edmund Hermann

U kunt ons telefonisch bereiken via e-mail van ma-za van 06:00 – 23:00 uur.

Gegevensverzameling

Cookies

Zoals vele andere websites gebruiken ook wij zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een website-server naar uw harde schijf worden overgebracht. Hierdoor krijgen wij automatisch bepaalde gegevens zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met het internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op een computer te plaatsen. De informatie in cookies stelt ons in staat uw navigatie te vergemakkelijken en een correcte weergave van onze webpagina’s mogelijk te maken.

In geen geval worden de gegevens die wij verzamelen doorgegeven aan derden of gekoppeld aan persoonlijke gegevens zonder uw toestemming.

Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, worden zij verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden ingediend via de Amerikaanse autoriteiten voor gegevensbescherming.

Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze in de browserinstellingen te deactiveren. Wij wijzen erop dat dan niet alle functies van dit online-aanbod kunnen worden gebruikt.

Als u het opslaan van cookies op deze website wilt weigeren, kunt u de cookie-instellingen hier opnieuw instellen.

Hosting

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van dit onlineaanbod.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)


Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta-gegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een efficiënte en veilige verstrekking van dit online aanbod op grond van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO in samenhang met art. 28 DSGVO (sluiten van een overeenkomst tot contractverwerking). Art. 28 DSGVO (sluiten van een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen).

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of onze hosting provider, verzamelen gegevens over elke toegang tot onze website op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 Paragraaf 1 lit. f. DSGVO, verzamelen wij of onze hostingprovider gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bijv. ter opheldering van misbruik of fraude) maximaal 7 dagen opgeslagen en daarna gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden worden niet gewist totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Contactformulier

Als u per e-mail of contactformulier contact met ons opneemt over vragen van welke aard dan ook, geeft u ons vrijwillig toestemming om contact met u op te nemen. Daarvoor moet u een geldig e-mailadres opgeven. Dit wordt gebruikt voor de toewijzing van de vraag en het daaropvolgende antwoord. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Informatie over gegevensbescherming tijdens de sollicitatieprocedure

Wij verwerken sollicitatiegegevens alleen voor het doel en in het kader van de sollicitatieprocedure in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Sollicitatiegegevens worden verwerkt om onze (pre)contractuele verplichtingen in het kader van de sollicitatieprocedure na te komen overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b. DSGVO Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO voor zover de gegevensverwerking voor ons noodzakelijk wordt, bijv. in het kader van juridische procedures (in Duitsland is ook § 26 BDSG van toepassing).

In het kader van de sollicitatieprocedure moeten sollicitanten ons gegevens verstrekken. De noodzakelijke sollicitatiegegevens zijn gemarkeerd als wij een online-formulier aanbieden, anders vloeien ze voort uit de functiebeschrijvingen en omvatten in wezen persoonsgegevens, post- en contactadressen en de bij de sollicitatie behorende documenten, zoals sollicitatiebrief, CV en getuigschriften. Bovendien kunnen sollicitanten ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken.

Door hun sollicitatie bij ons in te dienen, stemmen de sollicitanten in met de verwerking van hun gegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure overeenkomstig het type en de reikwijdte als uiteengezet in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure vrijwillig bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, DSGVO worden verstrekt, vindt de verwerking daarvan bovendien plaats overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder b), DSGVO (bijv. gezondheidsgegevens, zoals de status van zwaar gehandicapte of etnische afkomst). Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, DSGVO van sollicitanten worden gevraagd, vindt de verwerking daarvan bovendien plaats overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a), DSGVO (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens indien deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep).

Indien voorzien, kunnen sollicitanten hun aanvragen bij ons indienen via een online formulier op onze website. De gegevens worden overeenkomstig de stand van de techniek in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven.

Sollicitanten kunnen hun sollicitatie ook per e-mail naar ons sturen. Wij wijzen er echter op dat e-mails over het algemeen niet in gecodeerde vorm worden verzonden en dat sollicitanten er zelf voor moeten zorgen dat ze gecodeerd zijn. Wij kunnen derhalve geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissietraject van de sollicitatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server en raden daarom aan liever een onlineformulier te gebruiken of per post te verzenden. In plaats van te solliciteren via het onlineformulier en e-mail, hebben sollicitanten namelijk nog steeds de mogelijkheid om hun sollicitatie per post naar ons te sturen.

In geval van een succesvolle sollicitatie kunnen de door sollicitanten verstrekte gegevens door ons worden verwerkt ten behoeve van de arbeidsverhouding. Indien de sollicitatie niet wordt gehonoreerd, worden de gegevens van de sollicitanten gewist. De gegevens van sollicitanten worden ook gewist als een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe sollicitanten te allen tijde het recht hebben.

Behoudens een gerechtvaardigde intrekking door de sollicitanten, zal de verwijdering plaatsvinden na het verstrijken van een periode van zes maanden, zodat wij eventuele vervolgvragen over de sollicitatie kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze bewijsverplichtingen op grond van de Wet gelijke behandeling. Facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen worden gearchiveerd in overeenstemming met de eisen van de belastingwetgeving.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden overeenkomstig de artikelen 17 en 18 DSGVO gewist of in hun verwerking beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland worden gegevens in het bijzonder gedurende 6 jaar bewaard overeenkomstig § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige bewijsstukken, enz.) en gedurende 10 jaar overeenkomstig § 147 lid 1 AO (boeken, dossiers, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, handels- en bedrijfsbrieven, fiscaal relevante documenten, enz.)

Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online aanbod maken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 Paragraaf 1 lit. f. DSGVO) om door derde aanbieders aangeboden inhoud of diensten, zoals video’s of fonts (hierna uniform aangeduid als “inhoud”) te integreren.

Dit vereist altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker kennen, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar om alleen dergelijke inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde aanbieders kunnen voor statistische of marketingdoeleinden ook zogenaamde “pixel tags” (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “web beacons” genoemd) gebruiken. De “pixel tags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, alsmede worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

5.1 Sociale media

Gebruik van sociale plugins van Facebook

Wij gebruiken social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland). DSGVO) social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen of tekstbijdragen) en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Like”, “Vind ik leuk” of een “duim omhoog”-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Wanneer een gebruiker een functie van dit onlineaanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn of haar apparaat een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gestuurd en door deze in het onlineaanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren de gebruikers daarom in overeenstemming met ons kennisniveau.

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn of haar Facebook-account toewijzen. Als de gebruiker met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een commentaar te plaatsen, wordt de desbetreffende informatie van zijn apparaat rechtstreeks naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de daarmee verbonden rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem/haar verzamelt en koppelt aan zijn/haar bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij/zij zich bij Facebook afmelden en zijn/haar cookies verwijderen voordat hij/zij gebruik maakt van ons onlineaanbod. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de US-American.

De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

5.2 Analyse-instrumenten

– Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Het doel van de gegevensverwerking is het evalueren van het gebruik van de website en het opstellen van rapporten over de activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en het internet worden vervolgens verdere bijbehorende diensten geleverd. De verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de websitebeheerder.

Naast of als alternatief voor de browser add-on, kunt u het volgen door Google Analytics op onze pagina’s voorkomen door op deze link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Hierdoor wordt het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst voorkomen, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.